Udeblivelse

Såfremt patienter udebliver fra aftalt undersøgelse uden at informere klinikken herom via rettidigt afbud, kan patienten opkræves et udeblivelseshonorar. jf. klinikkens politik i forbindelse med udeblivelse.

Udeblivelseshonoraret er fastsat, som en del af overenskomsten mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Honorar

Honoraret for udeblivelse som følge af manglende rettidigt afbud

  • Forundersøgelse: ca. 361,54 kr.
  • Opfølgende konsultation: ca. 241,03 kr.

Nøjagtige takster og priser reguleres hvert år efter reguleringsprocenter fra Danske Regioner.

Aftaletekst

Udeblivelsehonor jf. overenskomstens § 21, stk. 2.

Afbud fra sikrede skal så vidt muligt meddeles kiropraktoren dagen før den aftalte behandlingsdato. Undlader sikrede at melde afbud i rimelig tid inden det aftalte behandlingstidspunkt, er kiropraktoren berettiget til at opkræve sikrede et udeblivelseshonorar. Ved rimelig tid forstås, at afbud til undersøgelse/behandling, der er aftalt afviklet inden kl. 10.00 den efterfølgende dag, skal meddeles inden klinikkens normale lukketidspunkt dagen før. Afbud i andre situationer skal meddeles senest kl. 9.00 på behandlingsdagen.“.

danskkiropraktorforeningweb
RLTN