Kiropraktikken var omdrejningspunktet

I juledagene 2014 indløb beskeden på DKF Forum: En af kiropraktikkens giganter var gået bort efter et langt liv.

Kort efter, at Henning Hviids søn Carsten Hviid havde meddelt på DKF forum, at hans far var sovet ind efter længere tids sygdom, 88 år gammel, indløb kondolencer og hilsner fra kolleger.

Over 60 kiropraktorer udtrykte deres medfølelse og sendte tanker til familien på forummet. Mange fortalte om deres personlige eller professionelle forhold til ham eller uddybede deres faglige respekt for Henning Hviid, som gennem en menneskealder har sat sit aftryk på professionens udvikling.

Da historiker Per Jørgensen, som for nyligt udgav ’Kiropraktikkens historie i Danmark’, var forbi DKF’s sekretariat og omtalte Henning Hviids bortgang, var hans første ord: ”Han dukker simpelthen op hele tiden i kiropraktorernes kildemateriale.”

Optaget på Palmer – uddannet i København

Henning Hviid fødes i 1926 og vokser op i Aalborg, hvis katedralskole han bliver student fra i 1945. På det tidspunkt har han allerede interesse for kiropraktik, hvorfor han søger og bliver godkendt til optagelse på Palmer College of Chiropractic i Iowa. Men på grund af knappe valutaressourcer efter 2. verdenskrig, som gør det umuligt at rejse udenlands, må han udsætte planerne og aftjener i stedet sin værnepligt i Livgarden.

Dansk Kiropraktor Forening opretter i 1948 en midlertidig kiropraktoruddannelse i København og den bliver såvel Henning som hans hustru Aase optaget på. De har gennemført uddannelsen i 1951, og efter den obligatoriske turnustjeneste starter de egen praksis i Århus i 1952.

I kiropraktorernes tjeneste

Fra 1952 til 1991 påtog Henning Hviid sig talrige tillidsposter i danske og europæiske kiropraktororganisationer. Vigtigst var formandsposten i Dansk Kiropraktor Forening fra 1961 til 1964 og det deraf afledte valg til medlem af et af Indenrigsministeren nedsat udvalg »Kiropraktorudvalget«.

Udvalget kulegravede i årene 1963-70 alle spørgsmål vedrørende kiropraktorernes teoretiske og praktiske uddannelse, den videnskabelige baggrund, praksisforhold i ind- og udland, samt de lovmæssige og økonomiske konsekvenser af at autorisere kiropraktorerne til selvstændig praksis.

Kiropraktor Henning Hviid. Deltagelse i udvalgsarbejde 1970. Udvalget kulegravede i årene 1963-70 alle spørgsmål vedrørende kiropraktorernes teoretiske og praktiske uddannelse, den videnskabelige baggrund, praksisforhold i ind- og udland, samt de lovmæssige og økonomiske konsekvenser af at autorisere kiropraktorerne til selvstændig praksis.

Udvalgets betænkning dannede baggrund for flere års politiske tovtrækkerier, der til sidst førte til, at der i 1978 blev indført sygesikringstilskud til kiropraktorbehandling og i 1991 vedtaget autorisation af kiropraktorerne.

Henning Hviid har også i to omgange været formand for Dansk Kiropraktor Råd (1959-61 og 1970-75), og fra 1977 til 1991 repræsenterede Henning Hviid kiropraktorerne i Kontaktudvalget i Århus Amt.

For de mange timer og sit store engagement i arbejde for kiropraktorstanden blev Henning Hviid i 2001 udnævnt til æresmedlem af Dansk Kiropraktor Forening.

Forskerkarrieren

Henning Hviid har gennemført 2 forskningsprojekter omhandlende halsens bevægelighed og kiropraktorbehandlings indflydelse herpå. Fra 1970-83 fungerede Henning Hviid som censor på kiropraktorlæreanstalten i England, Anglo-European Chiropractic College.

Siden 1972 var han medlem af Århus Rotary Club, hvor han blev honorært medlem i 2009. I 1994 overdrog Henning Hviid sin praksisandel til Carsten Hviid, men fortsatte på deltid og fejrede 50 års jubilæum som aktiv kiropraktor i 2001, indtil han gik på pension i 2003.

Æret være hans minde.

 

 

Kilde: Dansk Kiropraktor Forening

Kiropraktor Henning Hviid