Klagemuligheder

Klagemuligheder

Hos Rygcenter Banegårdspladsen – Kiropraktisk Klinik Aarhus har vi et ønske om at tilbyde den bedst mulige sundhedsfaglige behandling. Vi hører derfor gerne fra alle patienter, såfremt den oplevede kvalitet i vores behandling ikke lever op til patientens forventninger. Såfremt den uddybende sundhedsfaglige forklaring i forbindelse med behandlingen ikke er tilstrækkelig og patienten ønsker at klage over den leverede behandling, har vi opridset de klagemuligheder, der eksisterer i sundhedsfagligt regi.

Patienter i Danmark har generelt mulighed for at klage hos følgende 3 instanser:

  • Styrelsen for Patientklager
  • Styrelsen for Patientsikkerhed
  • Patienterstatningen

Utilsigtede hændelser:

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende.

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Klage over sundhedsfaglig behandling:

ved ønske om at klage over den sundhedsfaglige behandling:

 

https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/

Anmeldelsesskema: (Kræver NEM-id)

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Klage-over-sundhedsvaesenet/Klage-over-sundhedsfaglig-behandling

Ønske om erstatning:

Hvis du mener, at du er berettiget til en erstatning, kan anmeldelsesskemaet findes via linket:

https://pebl.dk/da/selvbetjening/anmeld-din-skade