Hvad er migræne?

Ifølge patienthåndbogen på sundhed.dk kendetegnes hovedpinesymptomet migræne sig ofte som en halvsidig, dunkende hovedpine, der ofte ledsages af synsforstyrrelser, lysoverfølsomhed, kvalme eller opkastninger, som kommer i anfald. Migræne udgør cirka 12-16% af alle hovedpiner hvoraf kvinder står for 3:1 af alle tilfælde.

Typer af migræne

Der findes 2 typer migræne:

  • Migræne med aura
  • Migræne uden aura

Ordet aura er fra latin og betyder livsånde, åndepust eller brise.

Nogle migrænepatienter har nogle varslingssymptomer, som opstår timer til dage, inden patienten udvikler det reelle migræneanfald. I forbindelse med varslingssymptomerne oplever patienten nogle atypiske symptomer normalt i form af gaben, kvalme eller træthed.

Migræne symptomer 

Ca. 30% af migrænepatienterne har migræne med aura. Aurasymptomerne er forbigående og består sædvanligvis af synsforstyrrelser af forskelligt udtryk f.eks. huller i synsfeltet, lyn på det ene øje, og hos nogle patienter er oplevelserne i sort/hvid og hos andre i farver. Nogle patienter oplever også føleforstyrrelser i ansigt eller armene, og enkelte oplever taleforstyrrelser i forbindelse med aura. Årsagen til aura er en bølge af forbigående nedsat nervecelleaktivitet, som langsom spreder sig gennem hjernens yderste lag. Et migræneanfald varer 15-30 minutter.

Ca. 70% af migrænepatienterne oplever migræne uden aura, og enkelte migrænepatienter oplever aura, uden at de efterfølgende oplever hovedpine.

Hovedpinen hos migrænepatienten

Pinen er ofte kraftig, halvsidig pulserende med forværring ved fysisk aktivitet. Der er nogle gange påvirkning af syn og hørelse i form af overfølsomhed overfor lys og lyd samt kvalme med eller uden opkast. Patienten i det akutte migræneanfald søger typisk mørke og ro – sædvanligvis ved at søge sengen, og symptomerne aftager efter timers ro, mørke og søvn. Det menes, at smerterne stammer fra hinder og større ka,r som udvides, og at smertesignalerne ledes gennem nervus trigeminus (den store ansigtsnerve), samt at årsagen skyldes en forstyrrelse i nervernes signalstoffer. Et migræneanfald varer normalt fra timer til et døgns tid og opstår med varierende hyppighed. Hos nogle kvinder opstår migrænen på faste tidspunkter i cyklus.

Behandling af migræne

Over de seneste ca. 20 år er den medicinske behandling af migrænepatienterne blevet forbedret, og der findes nu medicinsk anfaldsbehandling, som enten helt standser anfaldet eller korter det betydeligt op, hvis medicinen tages, når et anfald er ved at udvikle sig.

 

Foto: www.rønnfoto.dk

Kiropraktorbehandling af migrænepatienter har en mindre god effekt på selve migrænen, men det normale er, at patienten både har nakkeudløst hovedpine eller spændingshovedpine, og når den almindelige hovedpine aftager som følge af kiropraktorbehandlingen, ser man ofte, at hyppigheden af migræneanfaldene aftager.