Specialistvurdering

Få en ny vurdering?

Det kan være betryggende med en ekstra vurdering (2nd opinion). Hos Rygcenter Banegårdspladsen har vi samlet diagnostisk og forskning i et team, der kan give dig en vurdering på baggrund af erfaring og nyeste viden. Vores mål er at give en diagnose og en plan der giver mening!

Da gener fra bevægeapparatet er hyppige samt nogle gange langvarige og invaliderende er der mange behandlingstilbud at navigere rundt i. Osteopati, akupunktur, fysioterapi og mange mange flere. Kiropraktikken er den faglige vej hvor forskning og højt uddannelsesniveau skaber grundlaget for at give dig høj faglig kvalitet i dit behandlingsforløb. Dine tidligere oplevelser og erfaringer bruges, når en ny forbedret plan og diagnose skal laves.

Læs her om et klassisk forløb her på klinikken her.

 

 

Foto: www.rønnfoto.dk

Book tid til vurdering her.