Røntgenundersøgelse

Røntgen – et diagnostisk værktøj

Den kiropraktor, der har undersøgt dig, er den samme som gennemgår røntgenbillederne med dig, hvilket er en stor fordel. Røntgenundersøgelsen er et vigtigt redskab sammen med patientens sygehistorie og den kliniske undersøgelse.

Typisk foretages en røntgenundersøgelse i forbindelse med første konsultation, hvis det vurderes nødvendigt. Vore kiropraktorer på Banegårdspladsen i Aarhus sætter en stor ære i at foretage røntgenbilleder af meget høj kvalitet.

Digitalt topkvalitets røntgenudstyr

Røntgenudstyret hos Rygcenter Banegårdspladsen er jævnligt fornyet for at kunne leve op til de kvalitetskrav, der stilles af både myndigheder, radiologer og kiropraktorerne selv. Herved er du som patient sikret, at dine billeder bliver i absolut topkvalitet.  Rygcenter Banegårdspladsen tager digitale røntgenbilleder, hvilket gør det muligt, let og nemt at transportere og sende billeder videre i sundhedssystemet, når det er nødvendigt.

Røntgenbekendtgørelsen – hvad betyder den for dig?

Lovgivningen indenfor det billeddiagnostiske område udbygges løbende. Den gældende røntgenbekendtgørelse er med til at sikre patienternes sikkerhed ved at stille krav til kiropraktorernes brug af røntgen til diagnostisk brug. Med det forstås der bl.a. måling og registrering af patientdoser, billedkvalitet og personalets kompetencer osv.

Det betyder også at alle kiropraktorer er bekendt med gældende lovgivning hvoraf tre er relevante for kiropraktorerne:

  • Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)
    Bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse
    Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer

I forbindelse med klinikkens akkrediteringscertifikat blev klinikkens anvendelse af, og processer omkring røntgen ligeledes gennemgået. På alle undersøgelsespunkter fik Kiropraktorne Hviid den højeste status ‘Helt opfyldt’.

Du finder Akkrediteringsnævnets rapport vedr. billeddiagnostik (røntgen-anvendelse) hos Rygcenterbanegårdspladsen/Kiropraktorerne Hviid Århus her.