Hovedpine

Har du hovedpine?

Hovedpine er ikke en sygdom, men et symptom på, at noget er galt. Hovedpine er den hyppigste grund til at folk søger læge. Ca. 10% af kiropraktorens patienter kommer først og fremmest pga. hovedpine. De hyppigst forekommende typer af hovedpine er  nakkehovedpine, spændingshovedpine og migræne. Nakkehovedpine og spændingshovedpine skyldes ofte muskel og/eller ledproblemer. Når det gør ondt, spænder du yderligere, og dermed bliver leddene mere stive.

Foto: www.rønnfoto.dk

Hovedpine: spændingshovedpine

Den hovedpine, som blandt almindelige mennesker er mest kendt, er den såkaldte spændingshovedpine. Denne hovedpine er karakteriseret ved smerter i hovedet som primært er lokaliseret omkring panden. Pinen er normalt pressende og/eller lettere dunkende, og der kan samtidig være lettere kvalme samt lettere svimmelhed. Normalt ingen opkast. Ved spændingshovedpine er der normalt ingen synsforstyrrelser eller lys- eller lydoverfølsomhed. Smerten opstår med mellemrum og kan i de værste tilfælde være daglig. Disse patienter har normalt også nakkesmerter samt stivhed af nakken. Patienten med spændingshovedpine udgør mere end halvdelen af alle hovedpine patienter.

Hovedpine: nakkeudløst hovedpine

En anden hovedpine, som ofte forveksles med spændingshovedpine, er den såkaldte nakkeudløste hovedpine. Denne hovedpine er lokaliseret til kraniekanten og ned i nakken og er normalt i den ene side af hovedet, hvor smerten breder sig over kraniet til panden. Smerten kan også være lokaliseret til begge sider af hovedet. Pinen er ved den nakkeudløste hovedpine normalt også pressende og stikkende, men kan også være jagende, og der er altid en vis grad af stivhed af nakken. Hos patienten med nakkeudløst hovedpine kan der også være let kvalme uden opkast samt let svimmelhed. Ved den nakkeudløste hovedpine er der normalt ingen synsforstyrrelser eller lys- eller lydoverfølsomhed. Patienterne med nakkeudløst hovedpine udgør ca. 1/5 af alle hovedpine patienter.

Det er især denne gruppe af patienter med hovedpine, som har størst gevinst af kiropraktorbehandling, men også hos patienterne med spændingshovedpine er der ofte en gevinst ved kiropraktorbehandling.

Hovedpine: migræne

En tredje type hovedpine er migræne. Migræne viser sig ofte som halvsidig, dunkende hovedpine, der ofte ledsages af synsforstyrrelser, lysoverfølsomhed, kvalme og opkastninger. Du kan læse mere om symptomer og kiropraktisk behandling af migræne her.

Tordenskraldshovedpine

Der findes flere andre hovedpiner af forskellig årsag. Det normale er, at hovedpine normalt er en godartet lidelse, og kun meget få hovedpiner er livstruende.

Symptomer, som patienterne skal tage alvorligt og søge læge for, er pludseligt opstået hovedpine hos en patient, som ikke tidligere har lidt af hovedpine og især, hvis der er tale om en kraftig hovedpine (tordenskraldshovedpine). Disse hovedpiner er meget sjældne, og disse patienter ses kun sjældent i kiropraktorpraksis. Det skal oplyses, at patienten med alvorlig hovedpine, som truer patientens helbred, kun ses med års mellemrum i kiropraktorpraksis, samt at din kiropraktor selvfølgelig vil henvise dig til hospitalet, hvis din sygehistorie eller undersøgelse afslører mistænkelige forhold.

Behandling af hovedpine hos kiropraktor

Spændingshovedpine vil ofte kunne afhjælpes med kiropraktisk behandling. Hovedpine som følge af migræne kan ved kiropraktisk behandling mindskes i styrke og hyppighed.

Ring til os på 86181700 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig!

Hovedpine hos børn

Hovedpine hos børn kan have samme årsager som hos voksne, og kan skyldes fastlåsninger i barnets nakke eller ryg forårsaget af fald i forbindelse med sport eller leg, stress, dårlig siddestilling eller lignende. Specielt indretningen af moderne klasselokaler kan være problematisk, da skolebordene ofte står i hestesko. Det betyder, at de fleste af børnene bliver nødt til at sidde og se til den ene side hele tiden for at følge med undervisningen.

En ensidig siddestilling kan resultere i fastlåsninger i nakke eller ryg og dermed give barnet hovedpine eller koncentrationsbesvær. Symptomerne på dit barns hovedpine kan oftest afhjælpes med kiropraktisk undersøgelse og behandling. Behandlingen er meget nænsom for barnet.