Akkreditering

Rygcenterbanegårdspladsen – Kiropraktor Århus

Banegårdspladsen 4, 8000 Aarhus C

har opnået følgende status efter 1. version af akkrediteringsstandarder for kiropraktorer

Akkrediteret

Klinikken lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

IKAS akkrediteringsstatus er gældende fra 14-03-2019 til 08-05-2022.

IKAS akkrediteringscertifikat

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne mellem Danske Regioner og Dansk Kiropraktorforening (DKF) blev det vedtaget at alle kiropraktorer, der praktiserer i henhold til overenskomsten, skal akkrediteres efter særlige standarder udviklet til brug i kiropraktorpraksis.

Akkrediteringen foretages af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) og sker i forhold til Den Danske KvalitetsModel (DDKM), hvor der vurderes på 13 specialudviklede standarder.

 

 1. Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis
 2. Patientsikkerhed
 3. Utilsigtede hændelser
 4. Patienters oplevelse af kvalitet og klagemuligheder
 5. Forebyggelse af identitetsforveksling af patienter
 6. Patientjournalen, datasikkerhed og fortrolighed
 7. Billeddiagnostik
 8. Parakliniske undersøgelser
 9. Hygiejne
 10. Førstehjælp
 11. Klinikinformation
 12. Ledelse af kvalitet
 13. Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

 

Se Akkrediteringsnævnets rapport for Kiropraktorne Hviid Århus

Se Akkrediteringsnævnets brev om ‘Afgørelse om akkrediteringsstatus

Kort fortalt handler akkrediteringen om en vurdering af klinikkens kvalitet og udvikling med det formål at understøtte og udvikle den faglige, den patientoplevede og den organisatoriske kvalitet.

For at sikre, at akkrediteringen lever op til internationale standarder for akkreditering er IKAS medlem af The International Society for Quality in Health Care (ISQua).

Har du nogen spørgsmål til akkrediteringen er du meget velkommen til at spørge kiropraktoren, henvende dig i receptionen, eller kontakte IKAS.

Rygcenter Banegårdspladsen

Banegårdspladsen 4

8000 Århus C

86181700

Online Booking